in

SuperSuper OMGOMG WTFWTF

OMG! 115 akronimów i skrótów używanych w Marketingu i Social Media, które powinieneś poznać ASAP

Przyspieszenie trybu życia, nowe formy komunikacji, nowoczesne technologie, chęć ułatwienia sobie życia – to czynniki, które sprawiają, że coraz chętniej skracamy zdania, wyrażenia i wyrazy do formy krótkich akronimów. W dzisiejszych czasach ciężko nadążyć za pojawiającymi się ciągle nowymi skrótami / akronimy . Do tego stopnia, że nawet największy przyjaciel internauty – Wikipedia – często nie zna odpowiedzi. Dochodzi do tego problem związany ze znajomością języków obcych; większość akronimów to skróty z angielskich wyrażeń co dodatkowo zwiększa poziom trudności jeśli chodzi o sprawne ich rozszyfrowanie. Jak się w tym wszystkim połapać?

 

Na początek mały test! Zagraj w grę przedstawioną na grafice poniżej i sprawdź swoje odpowiedzi z prawidłowymi odpowiedziami umieszczonymi w ramce. Jeśli uda Ci się ją przejść bez zająknięcia to śmiało możesz zrezygnować z dalszej lektury – znaczy to, że jeśli chodzi o internetowy slang wiesz już wszystko. Nie czytaj dalej i rusz się na chwilę od monitora, by wirtualny świat całkiem Cię nie pochłonął! 😉 Jeśli jednak nie potrafisz rozszyfrować wszystkich skrótów to na pewno przyda ci się lektura tego przewodnika.

gra-akronimy-bloomboard-marketing

Odpowiedzi:

OMG: oh my god, BRB: be right back, LOL: laugh out loud, TTYL: talk to you later, JK: just kidding, NP: no problem, LMFAO: laughing my f****** a** off, WTF: what the f***, POV: point of view, TMI: too much information, EOD: end of day, DL: down low, FML: f*** my life, MILF: mom I’d like to f***, DND: do not disturb, ROFL: rolling on floor laughing, LMK: let me know, IMHO: in my humble opinion, GMAB: give me a break, AFK: away from keyboard, TCB: taking care (of) business, TYVM: thank you very much, SMH: shake my head, EAD: eat a d***, WOW: world of warcraft, HTML: hypertext markup language, LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl (or look at me post), MMS: multimedia messaging service, CSS: counter-strike: source, WYSIWYG: what you see is what you get, MMORPG: massive multi-player role-playing game, LARP: live action role play, ASL: age sex location, WYWH: wish you were here, GNOC: get nude on cam, MOS: member (of the) opposite sex, FTF: first to find, BTDT: been there done that, FBTW: fine be that way, LAB: life’s a bitch

 

Jak poszło? 🙂 Podejrzewamy, że 99% osób przyda się jednak lektura naszego artykułu!

Jeśli chodzi o marketing i social media wykorzystanie akronimów to chleb codzienny. Marketingowcy kochają skróty, kochają zapożyczenia językowe, dodatkowo wszystko odmieniają przez przypadki, osoby i rodzaje, tak, że niewprawionej w tej nowomowie osobie ciężko jest się połapać. Pewnie nie raz słyszeliście o zadaniach na ASAP, które należy zrobić, bo będzie fakap. To idealny przykład użycia akronimu i spolonizowanego wyrażenia angielskiego w jednym zdaniu.

Nikt nie nadąża nad wszystkim zapożyczeniami i nowinkami w nowomowie korporacyjno-marketingowej, lecz jeśli chodzi o akronimy sprawa jest trochę prostsza. Można je zebrać, skatalogować i opisać, tak by w miarę panować nad sytuacją.

baner-ikony

Tak też zrobiliśmy! Przygotowaliśmy dla was listę najpopularniejszy, najbardziej przydatnych, najczęściej stosowanych akronimów marketingowych. Plus parę śmieszny, bo kto wytrzyma czytanie samych nudnych skrótów 🙂

Skróty uszeregowane są w porządku alfabetycznym.

1 ABC – Always Be Closing

Hasło używane przez sprzedawców, mówiące o tym, że zawsze należy dążyć do sfinalizowania sprzedaży.

abc-akronimy-marketing-bloomboard
2. AD – Advertisement

Advertisement czyli po polsku reklama.

3. AIDA – Attention Interest Desire Action

Nazwa modelu, stosowanego w marketingu i dzielącego proces zapoznawania się klienta z produktem na 4 fazy: zdobycie uwagi, zainteresowanie klienta, wzbudzenie pożądania, domknięcie sprzedaży. Obecnie coraz częściej dodaje się piątą literę: L(Loyalty) lub S(Satisfaction).

4. AMA – Ask Me Anything

Po polsku: zapytaj mnie o wszystko. Termin często stosowany przy internetowych wywiadach na żywo, w których ekperci/celebryci odpowiadają na pytania użytkowników. Więcej na ten temat w artykule o real time video marketingu.

5. API – Application Program Interface

Zestaw procedur, protokołów i narzędzi do tworzenia aplikacji. API określa jak składniki oprogramowania powinny współdziałać ze sobą.

6. ASAP- As Soon As Possible

Tak szybko, jak to możliwe. Termin często spotykany przy zlecaniu wszelakiego rodzaju zadań.

kto-sieje-asap-ten-zbiera-fakap-bloomboard
7. ASP – Application Service Provider

Odnosi się do firmy, która świadczy usługi informatyczne i komputerowe za pośrednictwem sieci.

8. ATL – Above The Line

Oznacza strategię działań marketingowych wykorzystującą środki masowego przekazu i tradycyjne formy reklamy takie jak: telewizja, radio, prasa, plakaty, outdoor, indoor.

9. B2B – Business To Business

Oznacza segment rynku, który cechuje się tym, że transakcje prowadzone są pomiędzy firmami (zamiast pomiędzy firmami, a klientem indywidualnym)

10. B2C – Business To Consumer

Segment rynku, na którym transakcje są realizowane pomiędzy firmami a klientami indywidualnymi.

11. BANT – Budget, Authority, Need, Timeline

Termin używany przez przedstawicieli handlowych. Jest to sprawdzona metoda sprawdzania czy warto poświęcić czas danej osobie na prezentacje swojej oferty.

bant-bloomboard
12. BI – Business Intelligence

Termin ten odnosi się do szeroko rozumianej analityki biznesowej. Jest to proces przekształcania danych w informacje, które można wykorzystać na potrzeby biznesowe. Szerzej opisane został to w Wikipedii.

13. BR – Bounce Rate

Odsetek osób odwiedzających stronę internetową, która porzuca ją po obejrzeniu jednej strony i nie przechodzi dalej. Więcej o tym wskaźniku pisaliśmy w artykule dotyczącym mierników marketingowych.

14. BRB – Be Right Back

Popularny termin używany przez użytkowników komunikatorów internetowych. Oznacza tyle co „zaraz wracam”.

15. BTL – Below The Line

Działania marketingowe skierowane do indywidualnego odbiorcy, przeciwieństwo ATL. Przy tej strategii korzysta się często z niestandardowych form reklamy. Wiele tego typu działań opisaliśmy w artykule o niskonakładowym marketingu.

16. BTW – By The Way

Zwrot często spotykany w komunikatorach internetowych i mailach, zwłaszcza przy rozmowach nieformalnych. Jego znaczenie w przełożeniu na polski to „Tak poza tym’.

 

Bloomifect-ad

 

17. CAC – Customer Aqusition Cost

Koszt pozyskania klienta. Związany z przekonywanie klienta do zakupu produktu lub usługi. Koszty mogą obejmować między innymi badania i marketing.

18. CAPEX – Capital Expenditures

Termin ten oznacza wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozwój produktu lub wdrożenie nowego systemu.

19. CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing

Metoda badawcza polegająca na wywiadzie bezpośrednim przy użyciu komputera, na którym wyświetlany jest kwestionariusz do wypełnienia.

bloomboard-cati-cawi-capi
20. CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing

Metoda badawcza polegająca na wywiadzie telefonicznym, w którym ankieterzy odpowiadają na pytania zadawane przez osobę notującą odpowiedzi w systemie komputerowym.

21. CAWI – Computer Assisted Web Interview

Technika badań wykorzystujących kwestionariusze udostępniane online.

22. CEO – Chief Executive Officer

Po polsku – prezes. Termin używany w większości krajów anglosaskich. Jego odpowiednikiem może być dyrektor zarządzający.

company-structure-bloomboard
23. CFO – Chief Financial Officer

Dyrektor ds. finansów. Zwykle osoba zatrudniona na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za planowanie i ewidencję finansową, a także sprawozdawczość do wyższego szczebla w przedsiębiorstwie.

24. CIO – Chief Information Officer

Dyrektor działu informatyki. Obecnie, ze względu na dynamiczny rozwój informatyki w przedsiębiorstwach oraz jej strategiczną rolę, CIO uważany jest za jedną z bardziej odpowiedzialnych funkcji w długofalowym rozwoju organizacji.

25. CMO – Chief Marketing Office

Dyrektor działu marketingu. Osoba, która sprawuje funkcję CMO w organizacji, powinna nie tylko dysponować głęboką wiedzą w zakresie szeroko pojętego marketingu, lecz również posiadać wiedzę w dziedzinie zarządzania i ekonomii.

26. CMS – Content Management System

Aplikacja komputerowa, która umożliwia publikowanie, edytowanie i organizowanie treści z centralnego interfejsu.

27. Co – Company

Czyli po prostu firma.

28. CPC – Cost Per Click

Koszt na jedno kliknięcie. Kolejny ze wskaźników opisanych przez nas we wcześniejszym wpisie.

29. CPL – Cost Per Lead

Ten współczynnik określa całkowity koszt wygenerowania jednego leadu, w odniesieniu do całego zakresu naszego działania lub danej kampanii. Szczegółowy opis.

30. CR – Conversion Rate

Współczynnik konwersji. Więcej informacji w artykule o wskaźnikach marketingowych.

31. CRM – Customer Relationship Management

Termin ten oznacza zarządzanie relacjami z klientami. Termin stosowany jako nazwa strategii, a także jako nazwa aplikacji IT.

32. CSS – Cascading Style Sheets

Język programowania służący do opisu formy wyświetlania stron WWW. Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu HTML lub XML.

33. CTA – Call To Action

Instrukcja bądź zawołanie do publiczności lub klienta mająca na celu wywołać natychmiastową reakcję.

34. CTR – Click Through Rate

Termin używany w reklamie internetowej oznaczający stosunek między liczbą kliknięć a wyświetleniami reklamy. Więcej w osobnym artykule.

35. CV – Customer Value

W przełożeniu na język polski – wartość dla klienta.

36. CX – Customer Experience

Inaczej doświadczenia klientów. Wskaźnik odnosi się do interakcji pomiędzy organizacją a klientem w okresie trwania ich związku.

37. DFTBA – Don’t Forget To Be Awesome

W wolnym tłumaczeniu: nie zapomnij być wspaniały 🙂

keep-calm-and-dftba-bloomboard

 

38. DIY – Do It Yourself

Zrób to sam. W marketingu najczęściej oznacza określenie rynku wytwarzającego produkty do samodzielnej konstrukcji.

39. DM – Direct Mail, or Direct Message (Twitter)

Wiadomość prywatna. Stosowana przy wysyłaniu e-maili i wiadomości na Twitterze.

40. DMP – Data Management Platform

Platforma zarządzania danymi, przydatna w celu ich przetworzenia i udostepnienia przetworzonych wyników na innych platformach.

41. DNS – Domain Name System

Za wikipedią: „DNS to złożony system komputerowy oraz prawny. Zapewnia z jednej strony rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Z drugiej strony realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom. Jest nieodzowny do działania prawie wszystkich usług sieci Internet”

42. EMEA – Europe, Middle East and Asia

Termin oznaczający region obejmujący Europę, Środkowy Wschód i Azję. Spotykany w różnego rodzaju opracowaniach i analizach rynku.

43. EOD – End Of Day

Termin zazwyczaj używany w kontekście przewidywanego terminu zakończenia prac – tutaj „do końca dnia”.

44. EOW – End Of Week

Termin zazwyczaj używany w kontekście przewidywanego terminu zakończenia prac – tutaj „do końca tygodnia”.

45. EoY – End of Year

Termin zazwyczaj używany w kontekście przewidywanego terminu zakończenia prac – tutaj „do końca roku”.

46. EPC – Earnings Per Click

Metryka, która służy do wskazania średnich zarobków wygenerowanych w wyniku 100 kliknięć na link partnerski lub reklamę.

47. FAQ – Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania. Zwrot ten najczęściej stosowany jest w kontekście zbiorów pytań i odpowiedzi, których celem jest udzielenie danemu użytkownikowi serwisu internetowego pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób.

48. FB – Facebook

Nie ma co tłumaczyć 🙂 Możemy za to polecić nasze teksty dotyczące Facebooka: ten o reklamach na Facebooku i ten o ciekawych kampaniach marketingowych.

49. FOMO – Fear Of Missing Out

Lęk przed tym, że coś nas omija. Pojęcie powstałe w rezultacie obserwacji zachowań użytkowników sieci społecznościowych. Zachowanie to często wykorzystywane jest przez zespoły marketingowe przy budowaniu strategii dla social media.

fomo-or-jomo-bloomboard
50. FTW – For The Win

Po polsku – „do zwycięstwa”, „po zwycięstwo”. Często używane jako zakończenie wiadomości wyrażające radość.

51. FYI – For Your Information

Dla twojej informacji.

52. G+ – Google Plus

Portal społecznościowy od Google. Wszystkie platformy społecznościowe możesz sprawdzić we wcześniejszym artykule.

53. GA – Google Analytics

Narzędzie analityczne od Google. Więcej na jego temat napisaliśmy w zestawieniu 300 narzędzi cyfrowych.

54. GTG – Got To Go

Zwrot często używany w komunikatorach internetowych, oznacza tyle co „muszę iść”.

55. H2H – Human To Human

Nowe określenie relacji biznesowych. Zanika podział na biznes B2B i B2C, wzrasta znaczenie relacji międzyludzkich.

h2h-bloomboard
56. HTML – Hyper Text Markup Language

Hipertekstowy język znaczników, język używany do tworzenia stron internetowych.

57. IDC – I Don’t Care

Nic mnie to nie obchodzi, mam to w nosie.

58. IDK – I Don’t Know

Znaczenie tego wyrażenia to „nie wiem”.

59. IG – Instagram

Popularna platforma społecznościowa. Ją i wiele innych szczegółowiej opisaliśmy już wcześniej.

60. IM – Instant Messaging

Termin ten stosowany jest do opisania komunikatorów internetowych.

61. IMO – In My Opinion

Moim zdaniem, według mojej opinii

62. KPI – Key Performance Indicator

Tym akronimem określane są kluczowe wskaźniki sukcesu, czyli metryki, za pomocą których mierzy się efektywność prowadzonych działań i jak skutecznie spółka osiąga kluczowe cele biznesowe. Więcej na temat wskaźników znajdziesz TUTAJ.

63. LI – LinkedIn

Platforma społecznościowa dedykowana dla profesjonalistów. Bardziej szczegółowy opis we wpisie o platformach społecznościowych.

64. LMAO – Laughing My Ass Off

Śmiać się do rozpuku 🙂

65. LOL – Laughing Out Loud

Chyba najpopularniejszy akronim, który podbił internet. Ozacza „głośno się śmiać”.

lol-akronimy-bloomboard
66. MS – Market Share

Udział w rynku. Jeden ze wskaźników oceny produktu/przedsiębiorstwa.

67. MTFBWY – May The Force Be With You

Niech moc będzie z tobą. Zwrot zaczerpnięty z Gwiezdnych Wojen.

mtfbwy-star-wars-akronim-marketing-bloomboard
68. N/A – Not Available

Niedostępny. Często spotykane w sklepach internetowych.

69. NP – No Problem

Nie ma problemu, nie ma sprawy.

70. NSFW – Not Safe For Work

Niebezpieczne w pracy. Termin używany do opisania treści nieodpowiednich do przeglądania w pracy.

kfc-nsfw-bloomboard
71. OMG – Oh My God

O mój Boże. Bardzo popularny termin w Stanach Zjednoczonych.

72. OOO – Out Of the Office

Poza biurem. Zwrot stosowany przy automatycznych mailach, wysyłanych podczas nieobecności pracownika.

73. OR – Open Rate

Wskaźnik otwarć wiadomości e-mail. Jak sprawić by wskaźnik ten był jak największy dowiesz się z naszego wcześniejszego artykułu.

74. P2P – Person to Person

Osoba do osoby. Termin używany przy  umawianiu się na rozmowy twarzą w twarz, lub jako zamiennik terminu H2H.

75. Pipe – Pipeline

Analiza prezentująca prognozę sprzedaży.

76. PM – Product/project Manager

Kierownik produktu/projektu. Osoba odpowiedzialna za dany produkt lub projekt.

77. PPC – Pay Per Click

Określenie to opisuje rodzaj reklamy internetowej, której główną cechą jest płatności za kliknięcie (w link, banner), a nie za jego wyświetlenie.

PPC-ads-bloomboard
78. PR – Public Relations

Za Wikipedią: „Kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy.”

79. PV – Page View

Ilość odsłon strony

80. Q&A – Questions and Answers

Pytania i odpowiedzi. Termin najczęściej używany przy wywiadach ze znanymi osobami i obsłudze klienta.

81. QR Code – Quick Response Code

Kody QR to kody kreskowe pozwalające na zapisanie dużej ilości danych. Ilość danych możliwa do zapisania w jednym kodzie jest zmienna. Kody takie skanuje się przy pomocy telefonu by uzyskać informację na dany temat.

82. R&D – Research and Development

Badania i rozwój.

83. ROFL – Rolling On the Floor Laughing

Turlanie się ze śmiechu. Zwrot używany najczęściej w komunikatorach internetowych.

84. ROI – Return On Investment

Wskaźnik zwrotu z inwestycji. Szerzej opisany we wcześniejszym artykule.

85. ROPO – Research Online, Purchase Offline

Wyszukaj w Internecie, kup w sklepie. Rodzaj zachowań konsumenckich polegających na poszukiwaniu informacji o produkcie w Internecie, a następnie zakupie tego produktu w sklepie stacjonarnym.

ROPO-effect-bloomboard
86. RSS – Rich Site Summary

Termin oznacza umowną rodzinę języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych stronach.

87. RT – Retweet

Odpowiedź na innego Tweeta.

88. RTM – Real Time Marketing

Marketing w czasie rzeczywistym. Pisaliśmy już o nim w różnych tekstach, między innymi w tym o real time video marketingu.

89. SaaS – Software as a Service

Model dystrybucji oprogramowania, wg nowej terminologii rodzaj „chmury”. Oprogramowanie znajduje się na serwerze (serwerach) usługodawcy i udostępniane jest Klientom przez Internet.

90. SEM – Search Engine Marketing

Marketing w wyszukiwarkach internetowych. Jest on związany z SEO i PPC.

akronimy-obrazek-bloomboard
91. SEO – Search Engine Optimization

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych. Proces zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek internetowych.

92. SERP – Search Engine Results Page

Strona internetowa wyświetlająca listę adresów znalezionych za pomocą wyszukiwarki internetowej.

93. SM – Social Media

Media społecznościowe. Czym są media społecznościowe dowiecie się z naszego wcześniejszego artykułu.

94. SMB – Small-to-Medium Business

Małe i średnie firmy. Skrót anglojęzyczny, w Polsce odpowiednikiem jest MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa.

95. SMM – Social Media Marketing

Marketing w mediach społecznościowych. Wszystko na jego temat napisaliśmy w artykule o SMM i najlepszych kampaniach.

96. SMP – Social Media Platform

Platforma social media. Wszystkie platformy znajdziesz TUTAJ.

97. SOHO – Small Office / Home Office

Małe biuro/biuro domowe. Określenie często używane w ogłoszeniach.

98. SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Jedna z najpopularniejszych metod analizy, służąca do porządkowania informacji. Używana podczas planowania strategicznego i badania sytuacji przedsiębiorstwa.

swot-bloomboard-aktronimy
99. TBA – To Be Announced

Do publicznego ogłoszenia. Zwrot używany w sytuacji gdy coś zostało już ustalone, lecz nie zostało podane do publicznej wiadomości.

100. TBC – To Be Confirmed

Do potwierdzenia. Używane przy danych i propozycjach, które nie zostały jeszcze potwierdzone lub zatwierdzone.

101. TBD – To Be Defined

Do określenia. Używane w sytuacjach takich jak budowanie harmonogramu lub planu zadań, gdzie poszczególne funkcje nie zostały jeszcze przypisane do konkretnych osób.

102. TBU – To Be Updated

Do zaktualizowania. Używane głównie przy danych liczbowych.

103. Thx – Thanks

Dziękuję.

104. UGC – User Generated Content

Treści tworzone przez użytkowników.

UGCTrustworthy-bloomboard
105. UI – User Interface

Interfejs strony, czyli wszystkie zaprojektowane informacje, z którymi użytkownik może wychodzić w interakcje. Układ grafik i tekstu.

106. URL – Uniform Resource Locator

Adres internetowy.

107. UV – Unique Visitor

Unikalny użytkownik. Wskaźnik, który pokazuje liczbę osób wywołujących stronę z witryny w danym okresie czasu.

108. UX – User Experience

Doświadczenie użytkownika, całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego. Termin używany jestzazwyczaj w odniesieniu do oprogramowania, serwisów internetowych lub urządzeń elektronicznych

109. WDYMBD – What Do You Mean By That?

Co przez to rozumiesz? Zwrot używany w odpowiedzi na emaile lub wiadomości.

110. WoM – Word of Mouth

Ustne lub pisemne przekazanie przez zadowolonych klientów potencjalnym klientom pozytywnej opinii o towarze lub usłudze.

111. WTF – What The F***

Co do cholery?!

112. WYSIWYG – What You See Is What You Get

W dosłownym tłumaczeniu: To co widzisz jest tym co dostajesz. Zwrot używany także jako określenie typu edytora stron HTML, który pracuje on na zasadzie: to co widzisz w edytorze, jest tym, co zobaczy użytkownik na stronie WWW.

113. YOLO – You Only Live Once

Żyjesz tylko raz. Zwrot parę lat temu zyskał niesamowitą popularność, głównie wśród nastolatków.

yolo-bloomboard
114. YSK – You Should Know

Powinieneś wiedzieć.

115. YT – YouTube

Najpopularniejszy serwis, w którym można umieszczać i przeglądać materiały video. Jeśli chcesz zobaczyć jak wykorzystać go na potrzeby marketingu sprawdź nasz wcześniejszy wpis.

baner-duzy

Komentarze

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

0

Comments

0 comments

Real Time Video Marketing – porady i przykłady

Personal branding: 26 kroków do zbudowania wyrazistej marki osobistej